• image
  • image
  • image
  • image

PAIZA MIWAN - ei gruppeutstilling med kurdiske kunstnarar vert vist til og med 23. september.

Utstillinga er kuratert av biletkunstnar Kwestan Jamal Bawan, som er medlem i Harding Puls og medansvarleg for Galleri Puls.

Kwestan Jamal Bbwan seier ”Norge i dag er et samfunn i endring. Globalisering og menneskelig mobilitet (flukt, arbeid, reise) utgjør vesentlige årsaker til at Norge i dag er et multikulturelt samfunn. For meg som kunstner, og med min flerkulturelle bakgrunn som utgangspunkt, kan det være interessant å undersøke hvordan kunst- og sammensett kunstuttrykk kan bidra til å utvikle en større kulturell forståelse.

PAIZA MIWAN er navnet til en diktbok fra forfatter Sherko Bekas. På Norsk betyr det høst gjester. PAIZA MIWAN er en gruppeutstilling med noen billedkunstnere fra Kurdistan. Målet med utstillingen er å utveksle dialog mellom kunstnerne som har vokst opp i Irak, et krigsland med andre omgivelser som gir forskjellige erfaringer, og oss i Norge. Sammen ønsker vi å skape en kulturutveksling mellom disse to landene og bedre kulturell forståelse.

Jeg har reiste til Kurdistan hvor jeg møtte kunstnerne og valgte ut noen av deres verk som stilles ut i Galleri Puls i Norheimsund i periode 1.- 23.september 2017. Jeg har lagt vekt på at utstillingen skal presenterer kunstnere i ulik alder.”

KUNSTNARANE er:

Wahbi Rasool. Han er lektor på Fine Art Institutt og på Sulaymania Art College i Nord Irak. Han har hatt utstillingar og seminarer både i og utanfor Irak, mellom anna i London.

Rebwar Saed. Han har kunstutdanning og doktorgrad i Fine Art frå London. Han er i dag rektor for Sulaymania Art College. Han har stor utstillingsaktivitet både i Irak, men også i USA, England og Tyskland og Japan. I 2009 vart han plukka ut til å stille ut i den kurdiske paviljongen på Veneziabiennalen.

Sakar Faroq. Ho har studert på Fine Art Institutt i Sulaymania, og delteke i gruppeutstillingar i og utanfor Irak mellom anna i  India, England, Egypt og Sverige. Ho er aktiv kunstlærar i Sulaymania og samarbeider med Kwestan i kulturutveksling mellom Norge og Kurdistan; KUMNOK.

Aryan Abubakr.  Han har studert på Sulaymania Art College og Fine Art Institutt. Han er lektor på ungdomsskulen og arbeider aktiv med aktivitetssenter for born. I 2015 deltok han på Veneziabiennalen i den kurdiske paviljongen.

Ali Jolla. Tidlegare rektor på Fine Art Institutt i Sulaymania på 80-talet og lektor på Sulaymania Art College. Han har hatt ein stor utstillingsaktivitet og stilt ut i store delar av verda. Han har også vore Kwestan sin kunstlærar.

Kwestan  viser også ein video ho laga i Kurdistan i sommar om AMNA SURAKA,  eit av Saddam Hussein  sine  tidlegare fengsel og torturkammer i Sulaymania. Dette har i dag blitt til kunstgalleri og museum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

.